Privacy Policy

Wij willen u hiermee informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens. HuigHaverlag Printing B.V. wil transparant en open zijn omdat wij een kwalitatieve samenwerking en openheid hoog in het vaandel hebben staan.

Wij zijn verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens
HuigHaverlag Printing B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens zeer belangrijk. Dit betekent onder meer dat we vertrouwelijk met persoonsgegevens omgaan, dat we beveiligingsmaatregelen hebben genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal en dat we gegevens zullen verwijderen indien we deze niet meer nodig hebben voor onze werkzaamheden.

De momenten waarop we uw persoonsgegevens ontvangen
Als u gebruik maakt van onze diensten kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan het moment dat u contact opneemt met onze sales of support afdeling per e-mail of telefoon. In dit geval verwerken we o.a. uw telefoonnummer, e-mailadres of uw naam.

Daarnaast kunnen wij uw gegevens verwerken die u online met ons deelt. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen of downloaden van informatie, het invullen van een contactformulier, en uw gegevens (zoals woonplaats) die zijn af te leiden van sociale media. Hierdoor kunnen we u gerichte en relevante informatie aanbieden of kunnen we kijken wie er in een bepaalde regio belangstelling heeft voor HuigHaverlag Printing B.V.. Hierbij proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij uw persoonlijke interesses.

Ons Privacy Policy heeft betrekking op HuigHaverlag Printing B.V. en de website van HuigHaverlag Printing  B.V.
Ons Privacy Policy is van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens door HuigHaverlag Printing B.V. en de website van HuigHaverlag Printing  B.V. www.huighaverlag.nl. Deze Privacy Policy hoort bij onze website.

We gebruiken uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk van dienst te zijn
Wij gebruiken uw persoonsgegevens omdat het nodig is voor het verwerken van uw aanvraag van informatie of het afnemen van onze producten en/of diensten. Ook kunnen we uw gegevens gebruiken zodat wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren. Soms bewaren we ook gegevens omdat dat moet vanwege (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen.
We verwerken alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het kunnen verwerken van aanvragen of die bijdragen aan het realiseren van een kwalitatieve samenwerking. Concreet gezegd verwerken we uw persoonsgegevens zodat we onder andere:

 • Uw aanvraag kunnen verwerken en beheren.
 • Een administratie kunnen voeren ten aanzien van uw aanwezigheid bij een evenement dat wij organiseren.
 • U kunnen informeren over nieuwe ontwikkelingen en kunnen vragen om een afspraak te maken voor extra informatie hierover.
 • U kunnen informeren t.b.v. algehele trends in de voor u relevante branche.
 • Kunnen bijhouden wie we wel én niet mogen benaderen voor onze campagnes.
 • Onze financiële administratie kunnen beheren en zodat we kunnen voldoen aan financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen.
 • De kwaliteit van onze dienstverlening kunnen testen en verbeteren, zoals het verkrijgen van inzicht in het functioneren van de support afdeling en onze website(s).
 • Marktonderzoeken kunnen uitvoeren, zodat we onze diensten meer kunnen afstemmen op de behoeften van onze relaties.
 • Webstatistieken kunnen bijhouden en het delen via sociale media kunnen faciliteren.
 • Nieuwe relaties kunnen werven.
 • Eventuele geschillen kunnen behandelen.
 • Interne en externe controle kunnen (laten) uitoefenen op onze diensten.

We gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd
HuigHaverlag Printing B.V. verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derde partijen. We maken in bepaalde gevallen gebruik van IT-systemen van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot het systeem waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt.

In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze derde partijen voldoen aan voldoende waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging.

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens van relaties te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden uw gegevens minimaal zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

Sollicitatieprocedure
Uw CV zal tijdens de duur van de sollicitatieprocedure bewaard worden. Indien u niet in aanmerking bent gekomen voor de functie en wij uw gegevens langer in portefeuille willen houden, zullen wij u hiervoor om toestemming vragen.

U heeft verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens

 1. U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens.
 2. U heeft het recht van verzet. Dit betekent dat u zich kunt verzetten tegen het gebruik door HuigHaverlag Printing B.V. van uw gegevens voor commerciële doeleinden.

U heeft altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door HuigHaverlag Printing B.V. in algemene zin, zowel bij HuigHaverlag Printing  B.V. als bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Als u een verzoek doet zullen we allereerst beoordelen of we uw verzoek in behandeling kunnen nemen. We kunnen het verzoek niet in behandeling nemen als we uw identiteit niet kunnen vaststellen.

Als we het verzoek in behandeling hebben genomen, zijn er een aantal situaties waarin wij het verzoek moeten weigeren. Wij zullen een verzoek bijvoorbeeld moeten weigeren als de bescherming van de rechten van derden zwaarder weegt. Dit kan voorkomen in gevallen dat uw inzageverzoek ook de persoonsgegevens van andere personen bevat. Als we het verzoek afwijzen, zullen we schriftelijk motiveren waarom we niet aan het verzoek kunnen voldoen.
Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met onze beslissing op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzet. In dat geval heeft u ook het recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
U kunt zich uitschrijven voor campagnes en nieuwsbrieven.
Als u een aanvraag of aankoop heeft gedaan kan uw adres, e-mailadres of telefoonnummer door ons worden gebruikt zodat we u kunnen informeren over nieuwe ontwikkelingen. Dit kan gebeuren per post, e-mail of telefoon.
U kunt een e-mail sturen naar privacy@huighaverlag.nl om u uit te schrijven.

Op onze websites staan links naar websites van derden
Op onze website staan meerdere links naar websites van derde partijen. Wij willen u adviseren de privacy Policy te lezen van de website die u via onze website bezoekt. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop websites van derde partijen omgaan met uw persoonsgegevens.

Wijzigingen Privacy Policy
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy Policy. Controleer daarom regelmatig ons Privacy Policy voor mogelijke wijzigingen in ons beleid.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Policy of over hoe HuigHaverlag Printing B.V. omgaat met persoonsgegevens, dan kunt u deze vragen richten aan:
HuigHaverlag Printing B.V.
Inzake Privacy Policy
Witte Vlinderweg 74
1521 PS Wormerveer

U kunt uw vragen natuurlijk ook per e-mail sturen: privacy@huighaverlag.nl