Duurzaamheid

Met zorg voor een CO₂-klimaatneutrale wereld.

Zoals we bij al onze producten aandacht hebben voor kwaliteit, hebben we ook aandacht voor een duurzame wereld. De grafische industrie werkt per definitie met grote hoeveelheden papier, chemische processen en energie. HuigHaverlag koopt papier in afkomstig uit verantwoord en duurzaam bosbeheer. Daarnaast investeren wij in milieubewuste productiemiddelen, zoals een volledig chemieloos CTP-systeem en gebruiken wij geen alcohol in het drukproces. De stroom die wij verbruiken is 100% groene stroom uit Nederlandse wind-energie (Wind NL).

CO₂-Prestatieladder

Als écht duurzame drukker zijn wij gecertificeerd volgens de
CO₂-prestatieladder.
Voor meer informatie over de CO₂-Prestatieladder: skao.nl.

Met onze eigen CO₂-emissies aan de slag is natuurlijk nog niet genoeg. Daarnaast helpen wij ook onze klanten bij het registreren en inventariseren van de CO₂-emissies die voortvloeien uit hun drukwerkopdrachten.

A | INZICHT

HuigHaverlag heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar
CO₂-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in haar CO₂-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO₂-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. Over het jaar 2018 is de CO2-footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd.

B | REDUCTIE

HuigHaverlag heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief haar
CO₂-uitstoot te reduceren. Er zijn reductiemaatregelen opgesteld om onze doelstelling te behalen. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.

C | COMMUNICATIE

HuigHaverlag communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

D | PARTICIPATIE

HuigHaverlag neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in de sector of daarbuiten.

Wilt u meer informatie over de CO₂-Prestatieladder? Deze vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen: skao.nl.

Maximale kwaliteit.
Minimale milieubelasting.

HuigHaverlag is ISO-gecertificeerd met het ISO 9001 certificaat voor kwaliteitsmanagement, het ISO 14001 certificaat voor milieumanagement en het ISO 12647 certificaat voor procescontrole, zowel  voor de offsetdrukkerij als voor de prepress. Daarnaast werken we zoveel mogelijk met duurzame grondstoffen.

De beleidsverklaring kan op verzoek worden toegezonden.

Oog voor de wereld van morgen.

Bij HuigHaverlag gaat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) hand in hand met innovatie. Door te investeren in de allerlaatste ontwikkelingen snijdt het mes aan twee kanten. Een modern machinepark zorgt voor minder uitstoot, minder waste, minder energieverbruik en hogere efficiëntie.

Hoge kwaliteit en gestructureerde processen zorgen voor duurzaam produceren. Al onze medewerkers dragen hun steentje bij. Dit kenmerkt de ambitie van HuigHaverlag en laat zien welke rol wij willen vervullen: die van betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige partner.

Ambitie is de sleutel!

Groene innovatie

Ons streven naar een zo duurzaam mogelijk drukproces dringt door tot alle facetten van onze bedrijfsvoering. Het automatiseren en optimaliseren van onze bedrijfsprocessen zorgt voor een daling in grondstoffen, benodigde bedrijfsruimte en energiegebruik. Andere ICT-verbeteringen, zoals het vervangen van onze traditionele servers voor virtuele servers en onze investeringen in efficiëntere machines, zijn verdere stappen in deze richting.

HuigHaverlag streeft naar duurzaamheid van begin tot eind. Allereerst maken we waar mogelijk uitsluitend gebruik van gecertificeerde grondstoffen. Deze bedrukken we met inkten op basis van plantaardige olie, wij gebruiken geen alcohol en het gebruik van wasmiddelen wordt tot een minimum beperkt. Daarnaast houden we ons actief bezig met waste-reductie. Door deze inspanningen is verspilling de afgelopen jaren met 50% teruggedrongen.

Interesse in hoogwaardig, duurzaam drukwerk?

Neem nu contact op